Home > Nieuws > Nieuws > 

Maatlat Duurzame Veehouderij voor melkgeiten en vleesvee

01 juni 2012

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt volgend jaar waarschijnlijk uitgebreid met eisen voor stallen voor melkgeiten en vleesvee. De komende periode worden de criteria voor deze duurzame stallen ontwikkeld.

Certificatieschema’s MDV

De planning is om in 2013 in de MDV ook staleisen op te nemen voor melkgeiten en vleesvee, waaronder zoogkoeien. Dit jaar worden criteria ontwikkeld voor de thema’s ammoniak, dierenwelzijn, energie, fijn stof en bedrijf en omgeving. De definitieve certificatieschema’s worden in december 2012 gepubliceerd.

MIA en Vamil

Het doel is om deze nieuwe MDV-stallen te koppelen aan de MIA- en Vamilregeling, zodat met de investeringen ook een fiscaal voordeel te behalen is. In december van dit jaar wordt de nieuwe lijst voor 2013 gepubliceerd. Op dat moment staat vast of MDV-stallen voor melkgeiten en vleesvee in aanmerking komen voor de MIA- en Vamilregeling.

Ons advies

Bedrijven die plannen hebben om een melkgeiten- of vleesveestal te bouwen of te renoveren, kunnen overwegen om de invulling van de certificatieschema’s af te wachten. Mogelijk kunnen zij dan opteren voor de fiscale voordelen uit de MIA- en Vamilregeling. Een belangrijk aandachtspunt is wel, dat de investeringsverplichtingen (incl. orderbevestigingen) pas vanaf 2013 mogen worden aangegaan.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Exlan Veghel (0413 – 382140). Vragen kunnen ook per mail worden ingestuurd: mail@exlan.nl.

Natuurlijk houden we jullie (via e-mail) op de hoogte over de laatste stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp.

Deel dit bericht